skyddar sig från oljudI dagens bullriga miljöer är det inte konstigt att hörselskador som tinnitus drabbar allt fler personer. Inom artistvärlden finns det ett flertal artister som lider av tinnitus, något som inte är helt otippat när det jobbar i en väldigt högljudd nivå. Tinnitus kommer till när en person utsätts för antingen buller eller annat högt ljud som skadar nerverna i hörselgångarna. Bullerskadan gör i sin tur att det tjuter konstant i öronen, något som självklart är jättejobbigt för den drabbade. Tinnitus går inte att bota, däremot har de funnit samband mellan stress och intensiv tinnitus, något som får forskarna att undra om det skulle gå att lindra med KBT.

Olika sätt att få tinnitus

Tinnitus är inte en sjukdom som man bara får på högljudda konserter där man utsätts för högt ljud, det kan ske på arbetsplatsen, i hemmet eller i bilen. Bullerskador kan man få av den där vägen som ligger bredvid huset, men också på jobbet där man utsätts för jobbiga ljud. Det kan vara ett bullrigt kontor eller ett arbete förlegat utomhus med borrmaskiner och andra verktyg som skapar höga ljud.

Minimera de höga ljuden

Det finns ett sätt för varje situation, på arbetsplatsen i en kontorsmiljö kan det vara läge för arbetsgivaren att sätta in ljuddämpning, dessa skärmar eller ljudabsorbenter som sätts in bidrar till en god akustik och en lugnare miljö. Ute på bygget finns där ett flertal hörselskydd och kåpor som skall användas. I hemmamiljön kan det vara en lite krångligare process då kommunen måste sätta upp ett bullerplank som skyddar från ljudet från vägen, då måste man lämna in en klagan. På konserten är det helt klart öronproppar som stänger ute de farliga frekvenserna som gäller, inget billigt skräp som inte håller måttet. Skydda öronen och skaffa skydd, det är helt klart värt en livstid av tystnad framför en livstid av tjut.