Om du nyligen har förlorat en nära anhörig har du säkert tänkt på hur du bäst ska kunna arrangera begravningen nu under coronatider. En pandemi ställer höga krav på hela samhället och en begravning är tyvärr inget undantag. För att skapa ett vackert avsked behöver du också välja passande musikstycken som speglar de fina minnen och värden som begravningsceremonin hedrar.

Att planera en begravning i en tid av sorg kan vara svårt, och du kan behöva hjälp och stöd i processen. Med assistans från en begravningsbyrå i Helsingborg med omnejd kan du få hjälp med att planera begravningsceremonier enligt din trosuppfattning. Det är klokt att välja en lokal begravningsbyrå som har god kännedom om ortens kapell, kyrkor och begravningsplatser, så att du får den begravning du eftersträvar.

Begravningsmusik och sorgearbete

begravningNy forskning visar att begravningsmusiken är mycket viktig för att de efterlevande ska kunna bearbeta sin sorg. David Nyhrén som är doktor i musikvetenskap och arbetar vid Kungliga musikhögskolan har tagit fram en rapport i ämnet tillsammans med Eva Bojner Horwitz som är professor i hälsa och musik vid KMH. De har också samarbetat med organisten Marianne Wiper. Genom att analysera djupintervjuer som gjorts med tolv anhöriga som förlorat en livskamrat eller annan närstående har de funnit att musiken kan användas för att kanalisera känslor och minnas den avlidnes liv. För att välja rätt musik är det också klokt att först tala med den närstående som närmar sig slutet.

Eva Bojner Horwitz har i dagens P1 ”Kultur” berättat om hur viktig musik är vid begravningar, samt om musikens terapeutiska förmåga. Musik kan även användas till patienter som lider av covid-19, där det får dem att producera oxytocin som också kan skapas vid beröring.

Restriktioner under pandemin

Nu under coronapandemin har det tillkommit restriktioner för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Begravningar får nu ha som mest 20 deltagare. Urnsättningar, begravningar och motsvarande räknas som sammankomster om de ska hållas som ceremonier inom religionsfriheten. Allmänna begravningar räknas som sådana om allmänheten har tillgång till dem. Funktionärer, religionsledare och ordningsvakter räknas inte som deltagare. Till religionsledare hör till exempel imamer, präster och rabbiner.